NORNorsk ENGEnglish

Korleis det er på Rangøya?


  • Sjølve Rangøya har ypperlege naturlege hamner.
  • Ein eineståande flott utsiktsplass.
  • Ein fin naturleg badeplass i sjøen.
  • Eit utandørs lite svømmebaseng (plaskedam).
  • I tillegg har fleire store og små holmar der du kan leike at du er Robinson Crusoe om du vil.
  • Vil du ut på sjøen har vi seglbåtar, turbåtar og båtar for fiske til leige. Med og utan motor. Vil du ro, så kan du det.
  • I tillegg er vi i god gang med å stelle i stand spesialbåtar for rullestolbrukarar og fleire liknande tilmåtingar er planlagde. Føresetnaden er sjølvsagt at nokon vil bruke dei.
  • Copyright © Rangøy Rorbu 2002. Stoffet på desse sidene tilhøyrer Rangøy Rorbu. All informasjon kan nyttst fritt, men vi ber om å bli informert om det er ønskje om å nytte ut noko av stoffet kommersielt eller i prenta publikasjoner. Ved spørsmål, gjer bruk av kontakt-skjemaet eller kontakt oss på inge@rangoy-rorbu.com.